Top sản phẩm bán chạy nhất

Ghế Sofa Nỉ

 
 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:9225

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:9225

  205 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:9211

  Giá bán:   18.500.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu trắng kem

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  + Bộ tranh treo tường cao cấp gồm 6 bức

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:9211

  18.500.000 VNĐ

  192 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:936

  Giá bán:   21.060.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám + nâu

  - Kích thước: văng dài 3.2m, đôn 0.8m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  + Bộ tranh treo tường cao cấp gồm 6 bức

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:936

  21.060.000 VNĐ

  204 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:929

  Giá bán:   9.900.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu cafe sữa

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:929

  9.900.000 VNĐ

  202 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:928

  Giá bán:   11.250.000 VNĐ

  - Màu sắc: văng dài màu xanh than, ghế đơn màu vàng nâu

  - Kích thước: văng dài 2.2m, ghế đơn 0.8m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  + Bộ tranh treo tường cao cấp gồm 6 bức

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:928

  11.250.000 VNĐ

  200 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:927

  Giá bán:   7.920.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:927

  7.920.000 VNĐ

  197 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:926

  Giá bán:   6.480.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 1.8m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:926

  6.480.000 VNĐ

  205 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:925

  Giá bán:   3.750.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xanh than

  - Kích thước: ghế 1m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

   

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:925

  3.750.000 VNĐ

  239 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:924

  Giá bán:   7.290.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu hồng cam

  - Kích thước: văng dài 1.8m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:924

  7.290.000 VNĐ

  214 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:923

  Giá bán:   8.250.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:923

  8.250.000 VNĐ

  206 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:922

  Giá bán:   7.500.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu kem

  - Kích thước: văng dài 2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:922

  7.500.000 VNĐ

  209 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:921

  Giá bán:   16.500.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  + Bộ tranh treo tường cao cấp gồm 6 bức

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:921

  16.500.000 VNĐ

  211 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:920

  Giá bán:   1.800.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu hồng đỗ

  - Kích thước: ghế 0.5m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

   

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:920

  1.800.000 VNĐ

  191 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:032

  Giá bán:   8.500.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 2.4x1.6x0.8m

  Bàn trà: 3,3 triệu (1.2x0.6m)

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Bộ tranh 1,3m gồm 6 bức (Khi mua cả bộ cả bàn trà)

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:032

  8.500.000 VNĐ

  196 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:919

  Giá bán:   13.680.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám nhung

  - Kích thước: văng dài 2.2 x 1.6 m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  + Bộ tranh treo tường cao cấp gồm 6 bức

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:919

  13.680.000 VNĐ

  219 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:918

  Giá bán:   8.250.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu nâu nhung

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:918

  8.250.000 VNĐ

  210 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:028

  Giá bán:   8.500.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xanh

  - Kích thước: văng dài 2.4x1.6x0.8m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:028

  8.500.000 VNĐ

  189 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:917

  Giá bán:   8.580.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 2.2m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:917

  8.580.000 VNĐ

  262 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:026

  Giá bán:   9.500.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xám

  - Kích thước: văng dài 2.4x1.6x0.8m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:026

  9.500.000 VNĐ

  188 Đặt mua sản phẩm

 • SOFA NỈ CAO CẤP HD:023

  Giá bán:   10.300.000 VNĐ

  - Màu sắc: Màu xanh

  - Kích thước: văng dài 2.8x0.8m, ghế đôn 0.7x0.9m

  Lưu ý: Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành lên đến 5 năm. Bảo hành khung vĩnh viễn.

  Tặng kèm:

  + Ghế đôn 

  + Full gối ôm

  SOFA NỈ CAO CẤP HD:023

  10.300.000 VNĐ

  192 Đặt mua sản phẩm

Chương trình khuyến mại
1
Bạn cần hỗ trợ?